El Pla General de Formació es concreta en el Programa de Formació, amb una vigència bianual, que conté les accions formatives que es corresponguin per aquell període de l'àmbit estratègic, i recull les propostes de l'àmbit de formació específica.