Cursos dels departaments de les escoles superiors

Recorregut cronològic de història de la música a través de l’escolta de materials sonors, i l’anàlisi dels elements formals i historiogràfics a fi d’ampliar els coneixements culturals de la música.

Donar a conèixer a l’alumne la figura del dissenyador de personatge i familiaritzar-se amb els fonaments, processos i eines de la projecció de l'aparença física dels personatges, per poder establir un llenguatge i un espai comú de comunicació, fluït i enriquidor entre dissenyador i director.


Plans docents, temaris i material divers de les assignatures teòriques-històriques que tenen els alumnes de l'ESPECIALITAT D'ESCENOGRAFIA

Introducció als programes informàtics d'animació virtual