RECURSOS I EINES DE SUPORT PER A LES CLASSES DE FLAMENC 1-2-3-4 DE 1r A 4t DEL CPD
Introducció, anàlisi i desenvolupament de les diverses matèries de l'escena flamenca.