Assignatures comuns a les tres especialitats de 5è i 6è