Guia dels recursos de Moodle per al professorat creador de cursos

Com és un curs virtual, com s'organitza, quins recursos ofereix...